Меню KDT

НОРМАТИВТІК БАЗА

 
 1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР МЖМБС 1.4.002-2012).
 2. ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР МЖМБС 1.4.002-2012).
 3. "Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі №327 қаулысымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР мемле кеттік).
 4. "Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы №499 қаулысы.
 5. "Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысы.
 6. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысы (соңғы өзгерістерімен 2014 жылғы 31 мамырдағы № 598).
 7. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Білім және ғылым саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 тамыздағы №1119 Қаулысы (09.06.2014 ж.жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен).
 8. "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №179 бұйрығы.
 9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 20 желтоқсандағы №557 "Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы"бұйрығы.
 10. ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 25 шілдедегі №296 "ҚР Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы "ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"бұйрығы.
 11. "ҚР Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы "ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 27 қарашадағы №471 бұйрығы.
 12. "Қазақстан Республикасының бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 25 ақпандағы №61 бұйрығы.
 13. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 Бұйрығы "жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары және факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы".
 14. "Жалпы білім беретін ұйымдар үшін жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары және факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 15 шілдедегі № 281 бұйрығы.
 15. "Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 29 мамырдағы №206 бұйрығы.
 16. "Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметтің үлгілік қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі №375 бұйрығы.
 17. "Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 14 маусымдағы №228 бұйрығы.
 18. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 4 шілдедегі №258 бұйрығы "даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдары түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы".
 19. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №515 бұйрығы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м. а. 2013 жылғы 27 қыркүйектегі №400 "рұқсат етілген оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы" бұйрығына өзгерістер енгізу туралы білім беру ұйымдарында пайдалануға".
 20. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2013 жылғы 18 қарашадағы №460 бұйрығы "оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы".
 21. "12 жылдық жалпы орта білім берудің құрылымы мен мазмұнын жетілдіру бойынша эксперимент жүргізу тәртібі туралы "ереже туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2002 жылғы 1 тамыздағы №593 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі №132 бұйрығы.
 22. "Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы.
 23. "Кейбір білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестердің жұмыс істеуін байқаудан өткізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы №573 бұйрығы (соңғы өзгерістерімен 2013 жылғы 19 тамыздағы №350).
 24. "Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 7 наурыздағы №97 бұйрығы(09.07.2013 ж.өзгерістер мен толықтырулармен).
 25. "Білім берудің жаңартылған мазмұнын пилоттық енгізу туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 6 қарашадағы №455 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі №159 бұйрығы.
 26. "Бастауыш мектептің оқу бағдарламаларын сынақтан өткізу туралы ережені бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 қарашадағы №452 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі №157 бұйрығы.
 27. "Бастауыш мектептің оқу бағдарламаларын енгізетін 30 пилоттық мектептің педагогтеріне консультациялық қолдау көрсету үшін Үйлестіру Кеңесін құру туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы №411 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі №160 бұйрығы.
 28. "Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №137 бұйрығы.
 29. "Жергілікті атқарушы органдар көрсететін орта білім беру саласындағы мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179 бұйрығы

Электрондық үкімет

Қамқоршылық кеңесі

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері

№12 Орта мектеп директорының блогы

Опрос

Статистика

 • Осы айда215
 • Осы аптада49
 • Кеше8
 • Бүгін2
 • Желіде:0

Полезные ссылки