Меню KDT

2022 жылғы талапкер

 

 Оқуға түсушілерге арналған ақпарат:

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті М. Қозыбаева, сайтқа сілтеме http://www.nkzu.kz/page/view?id=69 -орыс тілінде - қазақ тілінде - жартылай өту балдары - бейіндік пәндер комбинациясы - колледждердің сәйкестік әдістемесі
ҚР ТЖМ Көкшетау техникалық институты - қазақ тілінде - орыс тілінде 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ САЙТТАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ

 
Білім беру мекемесінің атауы

Қала

ЖОО Сайты

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Алматы

www.ksu.htm

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Астана

www.enu.kz

Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева

Алматы

www.kazntu.kz

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Алматы

www.kaznpu.kz

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

Алматы

www.conservatoire.kz

Казахский национальный университет искусств

Астана

www.kazuniart.com

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова

Алматы

www.art-oner.kz

Казахский национальный аграрный университет

Алматы

www.kaznau.kz

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

Алматы

www.kaznmu.kz

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

Алматы

www.ablaikhan.kz

Казахстанский университет дружбы народов

Шымкент

www.kudn.kz

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави

Алматы

www.turkistan.kz

Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова

Актобе

www.agu.kz

Актюбинский государственный педагогический институт

Актобе

www.aktobe-gpi.kz

Атырауский государственный университет им. Халела Досмухамедова

Атырау

www.atyrauuniv.kz

Атырауский институт нефти и газа

Атырау

www.aing.kz

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова

Усть-Каменогорск

www.vkgu.kz

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева

Усть-Каменогорск

www.ektu.kz

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова

Талдыкорган

www.vuz-zhgu.kz

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова

Актобе

www.zkgma.kz

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана

Уральск

www.wkau.kz

Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова

Уральск

www.wksu.kz

Казахский государственный женский педагогический университет

Алматы

www.zhenpi.kz

Карагандинский государственный медицинский университет

Караганда

www.kgma.kz

Карагандинский государственный индустриальный университет

Темиртау

www.kgiu.kz

Карагандинский государственный технический университет

Караганда

www.kstu.kz

Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова

Караганда

www.ksu.kz

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова

Актау

www.aktsu.kz

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова

Астана

www.kgu.kz

Костанайский государственный педагогический институт

Костанай

www.kspi.kz

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Костанай

www.ksu.kst.kz

Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата

Кызылорда

www.korkyt.kz

Павлодарский государственный педагогический институт

Павлодар

www.ppi.kz

Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова

Павлодар

www.psu.kz

Рудненский индустриальный институт

Рудный

www.rii.kz

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

Петропавлск

www.nkzu.kz

Государственный медицинский университет г.Семей

Семей

www.sgma.kz

Семипалатинский государственный педагогический институт

Семей

www.sgpi.kz

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима

Семей

www.semgu.kz

Таразский государственный педагогический институт

Тараз

www.tarmpi.kz

Таразский Государственный Университет им. М.Х. Дулати

Тараз

www.tarsu.kz

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия

Шымкент

www.ukgma.kz

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова

Шымкент

www.ukgu.kz

Атырауский инженерно-гуманитарный институт

Атырау

 

Гуманитарно-технический институт «Акмешит»

Кызылорда

 

Международная образовательная корпорация (МОК)

Алматы

 

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

Алматы

http://www.ablaikhan.kz/

Жезказганский университет имени О.А.Байконурова

Жезказган

http://univer.zhez.kz/

Казахская академия спорта и туризма

Алматы

http://www.kazacademsport.kz/

Медицинский университет Астана

Астана

http://www.amu.kz/

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева

Алматы

http://www.kazatk.kz/

Академия гражданской авиации

Алматы

http://www.agakaz.kz/

Алматинский университет энергетики и связи

Алматы

http://www.aipet.kz/

Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования

Алматы

http://new.kimep.kz/

Казахстанско-Британский технический университет

Алматы

http://www.kbtu.kz/

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Алматы

http://www.kazeu.kz/

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Астана

www.agun.kz

Алматинский технологический университет

Алматы

http://www.atu.kz/

Казахский Гуманитарно-Юридический Университет

Астана

http://1.kazuhl.kz/

Финансовая академия

Астана

http://www.fin-academy.kz/

Международный университет информационных технологий

Алматы

http://www.iitu.kz/

Алматинская академия экономики и статистики

Алматы

http://www.aesa.kz/

Академия экономики и права

Алматы

http://www.aep.kz/

Алматинский гуманитарно-технический университет

Алматы

http://www.agtu.kz/

Казахская академия труда и социальных отношений

Алматы

http://www.atso.kz/

Учреждение высшего образования «Евразийский гуманитарный институт»

Астана

http://eagi.kz/

Академический инновационный университет

Шымкент

http://aiu1937.kz/

Евразийская Академия

Уральск

http://eurasia-academy.kz/

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет

Уральск

http://www.wkehu.kz/

Инновационный Евразийский университет

Павлодар

http://www.ineu.edu.kz/

Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б.Гончарова

Алматы

http://www.kazadi.kz/

Казахско-русский международный университет

Актобе

http://www.krmu.kz/

Казахстанско-Российский медицинский университет

Алматы

http://k-rmu.kz/

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет

Семипалатинск

http://www.semuniver.com/

Казахско-Китайский институт

Кызылорда

http://kaz-china.24net.kz/

Казахский университет технологии и бизнеса

Астана

http://www.kazutb.kz/

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Астана

http://www.kuef.kz/

Казахская финансово-экономическая академия

Семипалатинск

 

Казахстанско-Американский свободный университет

Усть-Каменогорск

http://www.kafu.kz

Кокшетауский институт экономики и менеджмента

 

www.kiem.kz

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Караганда

http://www.keu.kz/

Международная академия бизнеса

Алматы

http://www.iba.ru/

Казахстанский инженерно-технологический университет

Алматы

http://www.kazetu.kz/

Мангистауский институт «Болашак»

Актау

 

Международная Бизнес-Академия

Караганда

http://www.iab.kz/

Международный гуманитарно-технический университет

Шымкент

 

Университет «Мирас»

Шымкент

http://www.miras.edu.kz/

Казахстанский многопрофильный институт «Парасат»

Алматы

http://www.kmiparasat.kz/

ЧУО «Современный гуманитарно-технический институт»

Караганда

http://www.sgti.kz

Каспийский общественный университет

Алматы

http://www.kou.kz/

Кызылординский гуманитарный университет

Кызылорда

 

Университет «Сырдария»

Жетысай

http://www.sirdariya.ru.gg/

Таразский технический институт

Тараз

 

Технико-экономическая академия кино и телевидения (Академия кино и телевидения при университете «Туран»)

Алматы

http://www.turan.edu.kz

ЧУО «Университет иностранных языков и деловой карьеры»

Алматы

http://www.ydu.kz/

Университет международного бизнеса

Алматы

http://www.uib.kz/

Университет имени Сулеймана Демиреля

Алматы

http://sdu.edu.kz/

Шымкентский социально-педагогический университет

Шымкент

 

Шымкентский университет

Шымкент

 

Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева

Шымкент

 

Южно-Казахстанский педагогический университет

Шымкент

 

Акционерное общество «Центрально-Казахстанский институт технологии и менеджмента»

Балхаш

 

Университет «Болашак»

Кызылорда

 

Центрально-Казахстанский уиверситет «МГТИ-Лингва»

Караганда

http://www.mhti-lingva.kz/

Академия « Кокше»

 

http://sc0023.kokshetau.akmoedu.kz/

Университет «Кайнар»

Семипалатинск

http://www.kainar-semey.kz/

Казахский университет путей сообщения

Алматы

http://www.kups.kz/

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова

Кокшетау

http://kuam.forever.kz/

Университет «Кайнар»

Алматы

http://www.kainar-university.kz/

Академия бизнеса моды « Сымбат»

Алматы

http://www.symbat.kz

Академия экономики и права им. У.А. Джолдасбекова

Талдыкорган

http://vuz.ucoz.kz/

Актобинский университет Дуние

Актобе

 

Актюбинский университет им. С.Баишева

Актобе

 

Алматинский университет непрерывного образования

Алматы

http://www.auno.kz/

Восточно-Казахстанский региональный университет

Усть-Каменогорск

http://www.vkru.kz/

Евразийский Институт рынка

Алматы

 

Египетский Университет Исламской Культуры Нур-Мубарак

Алматы

 

Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева

Екибастуз

http://www.eitiedu.kz/

Жамбылский гуманитарно-технический университет

Тараз

 

Казахская инженерно- техническая академия

Астана

 

Казахстанский Университет «Алатау»

Алматы

http://www.abd.kz

Казахстанско-Немецкий Университет

Алматы

http://www.dku.kz

Казахстанско-Российский университет

Астана

 

Карагандинский университет «Болашак»

Караганда

http://www.kubolashak.kz/

Костанайский инженерно- педагогический университет

Костанай

http://kineu.kz/

Костанайский социально- технический университет имени академика З. Алдамжар

Костанай

http://kosstu.kz/

Университет «Туран»

Алматы

http://www.turan.edu.kz/

Университет им. Д.А.Кунаева

Алматы

http://www.vuzkunaeva.kz/

Университет «Туран-Астана»

Астана

http://www.turan.edu.kz/

Центрально-Азиатский Университет

Алматы

http://www.cau.kz/

Юридическая академия «Фемида»

Караганда

http://www.kar-femida.kz/

Таразский инновационно-гуманитарный университет

Тараз

Электрондық үкімет

Қамқоршылық кеңесі

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері

№12 Орта мектеп директорының блогы

Опрос

Статистика

  • Осы айда215
  • Осы аптада49
  • Кеше8
  • Бүгін2
  • Желіде:0

Полезные ссылки